PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter

Vi på Novagolf.se (”Novagolf”, ”vi”, ”oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder oavsett om kontakten är offline eller online och med denna policy vill vi på ett tydligt sätt förklara hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din personliga information. Novagolf.se utför all personuppgiftshantering i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Ansvar för personuppgifter

Novagolf.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av oss samt uppgifter vi får in på annat sätt så som via mail, telefon och bokningssystem. Du kan kontakta oss på golf@novagolf.se eller via telefon 00 46 706 170 03.

Insamling av personuppgifter

Personuppgift – definition

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur och vilka personuppgifter vi samlar in

Novagolf.se samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa

När du bokar en resa hos oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning och ge dig bästa möjliga och korrekt service. Det kan exempelvis vara uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön, medlemsnummer hos resebranschens aktörer, allergier, önskemål, adress, telefonnummer och e-postadresser. När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka övriga tjänster du valde att utnyttja under resan.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Administration av din resa

För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av ex. kreditkort.

 

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din kommande resa. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning.
När du har kommit hem från din resa kan det hända att vi kontaktar för att stämma av om resan fungerat som förväntat.
Inför och under din resa kan det även hända att vi skickar viktig information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning.

Vi kan även skicka information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-post, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Marknadsföring och personifiering

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Novagolf i samband med specifika resor. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din resehistorik, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om resmål du sökt på vid tidigare besök på vår webb, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina reseönskemål.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än vår normala web-sida.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster vid kontakt med våra reserådgivare eller på våra web-platser.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Du kan kostnadsfritt en gång om året, begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.

Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till oss på nedan adress:

Novagolf.se
Att: Nuevo Portil
C/ Diego de Almagro, S/N
21459 Cartaya, Huelva

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress.

Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Ir arriba